Xe 28 chỗ

Tuyến xe
Thông tin chuyến
Booking
Tiền Giang - TP. HCM
Xe 28 chỗ

Nhà xe: Xe Khách Minh Tâm

Bến Tre - TP. HCM
Xe 28 chỗ

Nhà xe: Xe Khách Minh Tâm

TP. HCM - Bến Tre
Xe 28 chỗ

Nhà xe: Xe Khách Minh Tâm

TP. HCM - Tiền Giang
Xe 28 chỗ

Nhà xe: Xe Khách Minh Tâm

Loại xe khác
Limousine 32 Phòng
Limousine 32 Phòng
Xe giường nằm 34 chỗ
Xe giường nằm 34 chỗ
Xe giường nằm 42 chỗ
Xe giường nằm 42 chỗ
Xe giường nằm 45 chỗ
Xe giường nằm 45 chỗ