Xe 16 chỗ truyền thống

Tuyến xe
Thông tin chuyến
Booking
Hà Nội - Thái Nguyên
Ghế ngồi 16 chỗ

Nhà xe: Nhà Xe Bảo Phong

Thái Nguyên - Hà Nội
Ghế ngồi 16 chỗ

Nhà xe: Nhà Xe Bảo Phong

Vũng Tàu - TP. HCM
Tp.Vũng Tàu - BX Miền Tây

Nhà xe:

Thành phố Hồ Chí Minh - Bà Rịa – Vũng Tàu
Bến Xe Miền Tây - TP. Vũng Tàu

Nhà xe: Công Ty TNHH Vận Tải & DVDL Hoa Mai

Vũng Tàu - TP. HCM
Bến Xe Miền Tây - TP. Vũng Tàu

Nhà xe:

Vũng Tàu - TP. HCM
Tp.Vũng Tàu - BX Miền Tây

Nhà xe: Công Ty TNHH Vận Tải & DVDL Hoa Mai

Loại xe khác
Limousine 32 Phòng
Limousine 32 Phòng
Xe giường nằm 34 chỗ
Xe giường nằm 34 chỗ
Xe giường nằm 42 chỗ
Xe giường nằm 42 chỗ
Xe giường nằm 45 chỗ
Xe giường nằm 45 chỗ